1, 10-Fenantrolin

(o-fenantrolin), formula I, mola. m. 180, 2; bestsv. kristala; m. pl. 117 0 C (točka taljenja monohidrata 100-103 0 C); Sol. u etanolu, kloroformu, acetonu i tachu, slabom topljivošću. u vodi (100 g H 2 0,3 g F) i dietil etera.

Primanje F. uzajamne. o-fenilendiamina s glicerolom u prisutnosti. H 2 SO 4 i As 2 O 5 .

F-analit. reagens. Koristi se za fotometrijske. određivanje Fe (II) (granica detekcije od 0, 13-0, 15 ug / ml) s kojom tvori topivost. u vodi je spojen. crvena boja formule II [kada se crveno nanosi na ovaj kompleks Ce (IV) soli, crvena boja postaje plava). Intenzitet boje p-godišnje kompleksa izravno je proporcionalna koncentraciji Fe (II) i da je neovisna o pH vrijednost u rasponu od 2 do 9 (na 490 l HM e l 1, 06 ' Chemical Encyclopedia -, M. : Soviet Encyclopedia, uredio IL Knunyants 1988.