2, 2-Di (4-hidroksifenil) propan

[2, 2- bis - (4-hidroksifenil) propan, bisfenol, Dian, bisfenol A ] (CH 3 ) 2 C ( 6 H 4 OH) 2 mol. m. 228, 29; bestsv. kristala; m. pl. 157 ° C, b. 225 oko C / 5 mm Hg. Čl. , 185-188 ° C / 0, 5 mm Hg. Čl. ; splav. 1 i 2 g / cm " 3 (160 ° C), bulk nategnuti. 0, 43 g / cm " 3 DH 0 Snimanje - (7835-7864) kJ / mol; dobra topljivost. , U alkoholima, karboksilne k max, aceton, dioksan, itd, kao i u vodenom alkalnom p-Pax slabo - u ugljikovodika i vode. D. tvori kristaliničnu. adukti (obično 1: 1) s fenolima, alkoholima, NH 3 , adukte amina, itd D. uništi zagrijavanje vode .. , pušeći inertni plin kroz njih. D. ima svu kemikaliju. s vašim fenolima. Veliki prom. njegova polikondenzacija je važna. Konektikat , npr. S epiklorohidrinom su epoksi smola, a aromatskih halida. dikarboksilna k-m (npr izo- i tereftalna k-m.) i fozgen - odn. polyarylates i polikarbonati, s digalogendifenilsulfonami - poliarilensulfony. Elektrofilom. supstitucija u aromatskom. D. (prstenovi u o poziciji na OH-skupine), također se koristi za sintezu praktički važno Port. : fenol formaldehid nastaje formiliranjem. Smola karboksilacija - fenolni alkiliranje - dialkil D. (antioksidansa), halogeniranje - polihalosupstituirani D. (monomera za epoksi smole, usporivači plamena).D. karakterizira p -ionska cijepanja molekule, praćeno oslobađanjem acetona, azo spajanja i nitroziranja; piroliza sa stvaranjem 4-izopropenilfenola (monomera u sintezi oligomera i polimera). U industriji, AD se proizvodi kondenzacijom fenola acetonom: ili prekristalizacijom iz inertnih reagensa (npr. Aromatskih ugljikovodika, alkohola). Et al. načina dobivanja D .: raspad kumilhidroperoksida u prisutnosti. fenol; Alkiliranje fenola metilatsetilenom, Allen, 4-isopropenylphenol ili izopropenil acetatu na-CH [ti 3


C (O) OC (CHs) = CH 2 ]. D. primjenjuju se na cr. arr. u proizvodnji polikarbonata i nekih drugih polimera. Volumen proizvodnje u razvijenim zemljama mjeri se u stotinama tisuća tona godišnje. Za D. T. vs. 80 ° C. D. umjereno toksično; MPC 5 mg / m 3 , u vodi spremnika 0, 01 mg / l. Lit. : Verkhovskaya 3. N., Diphenylolpropane, M., 1971; Kemijski proizvodi koji se temelje na višim alkilfenolima, M., 1972 (TsNIIITENeftekhim); Kharlampovich TD, Churkin Yu. V., Phenols, M., 1974. 999. V. Ershov. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.