2, 4-Dinitrifluorbenzenske

, Mol. 186, 10; žućkasti kristali; m. pl. 27 ° C, b. 127-129 ° C / 2 mm Hg. Čl. ; Sol. u org. p-celeration. Pod djelovanjem nukleofa. Konektikat na D. je zamijenjen atom F (p-tion lakše dolazi od zamjene Cl u 2,4-dinitroklorbenzenu), na primjer. : (O 2 N) 2 C 6 H 3 F = CH 3 sna: (O 2 N) 2 C 6 H 3 SCH 3 . Dobiven zagrijavanjem 2,4-dinitro-klorbenzena s KF. Primijenjen kao reagens u analizi peptida. Nadražuje kožu, ima alergijski i mutagenijski učinak, LD 50 100 mg / kg (miševi, supkutano). E. M. Rokhlin.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.