2, 7 DIHLORHROMOTROPOVAYA KISELINA

(3, 6-diklor-4, 5-dihidroksi-2, 7-naftalindisulfonskom, DHHK), mol. m. 469, 18; bestsv. kristala; Sol. u vodi, loše - u etanolu, dietil eteru, acetonu. Otporan na djelovanje oksidansa kada se skladišti u krutom obliku i u p-rachu.


Vodeni medij P R ' i 3, 12 (20 ° C). U spektru apsorpcije, max 360 nm (pri pH 2). DXXK tvori složene spojeve u boji. s Ti (IV), Fe (III) U (VI), V (V), Mo (VI), Hg (II), W (VI), Nb (V). Konektikat Ce (IV), Mn (VII) i Cr (VI) oksidiraju DCXK. Primijenjen kao reagens za fotometrijsku. određivanje Ti (IV) i Fe (III) u prisutnosti Fe (II). Pri pH 2, kompleks Ti od 1: 3 ima 1: 3 kompleks Fe (III) kompleksa s pripravkom 1: 1 - l max 760 nm, e 760 1, 35. 10 3 . U. M. Dziomko. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.