2-Metil-5-vinilpiridin

(MVP), kažu. m. 119, 17; bestsv. tekućina s pijanim mirisom; m. pl. N12, 36 ° C, b. 187 ° C / 155 mm Hg. Čl. , iznad 163 ° C kuha se s dekompozicijom i polimerizacijom; slaba topljivost. u vodi, dobro u etanolu, dietil eteru, kloroformu; s vodom tvori azeotropnu smjesu (bp 99, 0 ° C, 6, 4% FPP). U kiselom mediju dimerizira se u smjesu piridil tetrahidrokinolina i izokinolina. Pričvršćuje se duž dvostruke veze vinilne skupine alkil halogenida, halogena, itd. U prisutnosti. Na ili NaH u DMSO mediju. s aromatičnim. indola i amini kako bi se dobilo N-2- (6-metil-3-piridil) etil derivat (p-tion se koristi za sintezu antihistaminik dimebon). Iz drugih razloga, pogledajte članak. Vinil-piridini.

prom-sti IMP općenito dobiti dehidrogenacijom 2-metil-5-etilpiridin u smjesi s parnom (omjer IMP: vodene pare od oko 1: 12 do 1: 20), u prisustvu. željezna oksidna mačka. pri 575-600 ° C, nusproizvodi - 3-vinilpiridin, 2, 5-lutidina, pikolin, piridin. Izlazni profitni centar iznosi 70-75%. Lab. Sinteza: zagrijavanje 5- (1-hidroksi-etil) -2-metilpiridin s KHSO 4 na 230 ° C, ili s Ca (HzO 4 ) 2 na 450 ° C

MWP kopolimer za proizvodnju vinilpiridin krave, međuprodukt. proizvod u sintezi Lek. priprema di-mebona. Udisanje MAP pare uzrokuje glavobolje, poremećaje spavanja i biohim. broj krvi, uzimajući u kožu-dermatitis. LD 50 1, 5 g / kg (štakori, i.p.), MPC 2 mg / m ' 3 . Svjetska proizvodnja profitnog centra cca. 100 tisuća tona godišnje.

Lit. :

MI Farberov, "J. Prikl. Khimii", 196. 1, str. 34, c. 3, str. 632-40; Kotelnikov, G. R. [i drugi], u zbirci. : Istraživanje i razvoj tehnologije za proizvodnju monomera i sintetičkih guma u Zagrebu. 4, Moskva, 1981, str. 103-06; Bova LM, "Kemijska industrija u inozemstvu", 1983, br. 9 (249), str. 1-15.

P. B. Terentyev.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.