2-Tenoit

[4, 4, 4-trifluor-1- (2-TIS-nil) -1, 3-butandion] bestsv. kristala; m. pl. 42, 5-43, 2 ° C, b. 96-98 ° C / 8 mm Hg. Čl. ; Sol. u CHCl 3 , CC 4 , benzen, ksilen, još gore u vodi; p R ' i 6, 35 (80% vode NY CH

3 OH, 25 ° C). Posjeduje kem. vlastitim, inherentnim polifluoro- -b-999-di-ketonima. T. dobiven kondenzacijom 2-acetiltiofena s CF 3 COOC 2 H 5 . Reagens za koncentraciju i fotometrijsku. određivanje Fe (III), Co (III), Mo (IV, V), V (IV, V) itd. (granice detekcije 0, 001-0, 01 mg / ml). I. I. Krylov. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.