4-Dimetilaminobenzaldehida

(n-dimetilaminobenzaldehida) (CH 3 ) 2 NC 6 H 4 CHO, kažu. 149, 19; svijetlo žuti kristali; m. pl. 74-75 ° C, b. 176-177 ° C / 17 mm Hg. Čl. ; d 4 99, 9 1, 0254; n D 99, 9 1, 6235; m 18, 68. 10 - 30 Cl. m (18 ° C); Sol. u org. p-riteleh, loše - u vodi. Posjeduje kem. sv-you, karakterističan za aldehide i amine. C NH 2 OH oblik oksima (t, tt. 144 ° C), a C 6 H 5 NHNH 2 fenilhidrazonom (t.t. 148 ° C), s c-tam-solima (npr. hidroklorid, tt 107-109 ° C). Pri normalnom tlaku, destilirajte destilatom. na dimetilanilinu i formaldehidu. Pod utjecajem alkohola P-ra NaOH pri 30 ° C, smjesa je transformirana u 4-dimetilaminobenzilovogo alkohola i 4-dimetilaminobenzojeve vama; s opterećenjem. sa Sn u soli za one 4, 4 „- bis - (dimetilamino) - trans -stilbene


kondenziran s primarnim aminima, čime se dobije Schiffovu bazu, npr. P-tion D. anilina na 90-100 ° C, čime se dobije 4-dimetilaminobenzaldegidanil (CH 3 ) 2 NC 6 H 4 CH = NC 6 H 5 . Kada se međusobno. s N, N-dimetilanilinom (kat-HCl), nastaje leuko baza kristalne boje. ljubičasta (vidi Arilmetanske boje ). U Prom-STi D. pripraviti kondenzacijom N, N-dimetilanilina s formaldehidom i p-nitrozo-N, N-dimetilanilina s Seq. cijepanje Schiffove baze formiranog formaldehidom u prisustvu. CH 3 COOH. Preparativna sinteza: formilacija N, N-dimetilanilina djelovanjem DMF u prisutnostiPOCL 3 (iskorištenje 80%). Primijenjeni D. u proizvodnji stirena, triarilmetana, itd. Boja; koliko je određeno. reagens za indolske jezgre triptofan (crvena u mediju H 2 SO 4 () za pirola ljubičasta boja) i mnogi drugi. alkaloide; za fotometrija, određivanje primarne aromatične. amini, s kojima u kiselom mediju tvore baze azometina; kao reagens na sulfanilamidnim pripravcima. Lit ... Fizer L., Fizer M., Reagensi za organsku sintezu, trans. s engleskim. , Moskva, 1970. 999. N. Artamonov. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.