Abyss

1) B. U SZ (hebrejski Tehom) ukazuje dubine morske (Postanak 1: 2; Job 28: 14; 38: 16 Ps 106: 26) . Prema vjerovanjima Izraela, B. - to je i mjesto u podzemlju, od kojih je jedan pogodio ključeve i ušao u vodu (Postanak 7: 11; 8: 2; Izreke 8: 28) .
2) cm. Abadon.
3) U Otkrivenju B. označava prebivalište ruševina. sila (Rev 9: 1, sljedeća, 11: 7) , kao i tamnicu u kojoj će tisuću godina biti zatvorene cm. Sotona (Otk 20: 1-3) .

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.