Acetat vlakna

(Arnel Asel, kurpleta, Rhodia, traytsel, trialbin, trilan) umjetnosti. Vlakno se može oblikovati od celuloznih acetata. Razliku triacetat vo .

Loknya i sama acetat vlakna najprije dobije od celuloznog triacetata s

= 280-290 (

-Stupanj supstitucije celuloze, odnosno broj supstituiranih OH skupina elementarnih veze 100 u makromolekule ..), drugi - od proizvoda djelomične saponifikacije triacetata s

= 240-250, nazvan sekundarni celulozni acetat. Stupanj polimerizacije acetata, osiguravajući Bio sam njihovu prikladnost za preradu u vlakna 250-300

T-RA početak propadanja sekundarnog acetata ne smije biti manja od 200

Kemijsko Enciklopedija - M:. .. Sovjetski Enciklopedija, Ed IL Knunyants ... 1988.