Acetilacetonu

(2, 4-pentandion diatsetilmetan), mol. m, 100, 12; bezbojna tekućina s mirisom acetona i octene kiseline. Karakteristična za keto-enolna tautomerija

(ovisno o dijelu Tihomir Milovac sadrži 19-92% od enolni oblik). Oblik ketona ima m.p. -23

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.