ATSETILSALITSYLOVAYA KISELINA

(aspirin, atsesal, atsetofen, atsilpirin), kažu. , 180 m, 2: bestsv. Kristali: t.t. 141-144 ° C; dobra topljivost. p-osobe lužine, malo - voda (1: 300), etanol (1: 7), kloroform (1: 17), dietil-etera (1: 20). Dobije se acetiliranjem salicilne za vas-acetanhidrida. A. u. - protuupalno. Srijeda, ima analgetik. i antipiretik u St.-ti. To se koristi za liječenje revmatich. et al. upala. bolesti.

brzo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta; intenzivno (do 97%), veže se na serumske proteine, koji su prikazani u DOS. s urinom. g. J. Schwartz.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.