Ahor

Akorske Valley, u roj kamenovan Ahan pogledajte (Jošua 7 .: ... 24) koji se nalaze na sjevernoj -vost Judi, južno od Jerihona je neplodna i loš ugled Ali Gospodin po svojim prorocima obećao vrijeme kada postaje Aleksandar odmorište za stoku (Izaija 65: 10). a prag nade (Hošea 2: 15)

Biblijska enciklopedija Britannica Rineker F., G. Meyer 1994.

-