Arius

Arije (Heb . Arie „lav”), jedan od Izraelaca, za raž kao rezultat urote uređen od Fa Kay, ubijen je uz kralja Fakiey (15 4Tsar: 23-25) .

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.