BARCHAS Antanas


BARCHAS Antanas glumac.
1971 kamen na kamenu ( cm. KAMEN NA KAMENU)
1976 Smrt Jedrenje ( cm. SMRT jedrima)
1977 razmjena ( cm. rAZMJENA)
1980 braća Rico ( cm. bRAĆA RICO)
1981 Udruženi 2 ( cm. Sindikata-2)
1982 Taran ( cm. Paket)
1985 Moj mali supruga ( cm. moj mali supruga )

Enciklopedija kina. 2010.