Izbor Urednika

Barca Eugene


Barca Eugene , ruski glumac.
1960 čovjek s budućnosti ( cm. čovjek s budućim)
1964 Proljeće sitni ( cm. PROLJEĆE muke) 1964 država kazneno
( cm. državni kriminalci) 1989 Papir oči Prishvina
( cm. PAPIR oka Prishvina) 1992 ključ
( cm. KEY (1992)) 1993 Barabaniada
( cm. BA RABANIADA (1993)) 1995 Koncert za rat
( vidi KONCERT ZA RAT) Enciklopedija filma 2010

.. <- 1 ->