Izbor Urednika

BARUSHNOY Aleksandar I.


BARUSHNOY Aleksandar I. (1914-1977), ruski glumac i pop kino zabavljač.
Nakon diplome na Kharkov glazbeno kazalište fakultet, Aleksandar Barushnoy obavlja na različitim mjestima. Godine 1950. došao je u Moskvi, a od 1957. godine radio je u obilazak All-Union i koncert udruge (od 1965. - u Moskontsert).
CP 1958 - hitno ( vidi PE -. Hitna stanja)
1960 ruski suvenir (. vidi RUSKI SUVENIR) 1962 sedam stotina i trinaest zahtjeva slijetanje
( cm. sedam stotina i trinaest zAHTJEVI PRISTUP) 1964 granata narukvica
( cm. granat narukvica) 1967 Lozinka ne trebaju
( cm. zaporka nije potrebna) 1968 kolaps
( cm. CRASH) 1969 pobočnik od preuzvišenog
( cm. pobočnik od preuzvišenog) 1969 sovjetski veleposlanik (
cm. sovjetski veleposlanik) 1971 Čekanje na oblaku (
cm. NAPUTAK ZA O ALE) 1971 Lautaro ( cm.
Lautaro) 1972 Cache u crvenim kamenjem ( cm.
CACHE U Red Stone) 1972 cirkus svjetla požari ( cm.
cirkus svjetla požari) 1973 sat vremena prije zore ( cm.
sat vremena prije zore) 1976 Tale kako car Petar Moor u braku ( cm.
priča o tome kako car Petar Moor u braku) Enciklopedija filma. 2010.