Andre Bazina


Bazina (Bazina) Andre (8. travnja 1918 - 1958.), francuski filmski kritičari. Jedan od pionira tzv "novog vala" - "Cahiers du cinéma (. vidi Cahiers du Cinema) " .. Pokret mladih filmaša, okupili oko časopisa Godine 1967., teorijski kritički nasljeđe Bazina postupno je objavljeno u knjizi "Što je kino?".

Enciklopedija kina. 2010.