Batalov Tamara

Batalov Tamara, ruski zvuk.
1971 Mladi
( cm. MLADI) 1971 ruski polje
( cm. RUSKI polje) 1972 Patnje mladog Hercu-
( cm. Patnje mladog Herkula) 1973 Paradise jabuke
( cm. Rajska jabuka) 1975 mjehurići
( cm. mjehurića) 1976 izbliza
( cm. CLOSE DAL) 1976 pogoditi pozdr lacijskih!
( cm. pogađate ČESTITAMO) 1977 Borba u mećavi
( cm. Scrum u mećava) 1979 Scene obiteljskog života (
cm. Prizori iz obiteljskog života) 1980 lijesa od Maria Medici (
cm. arka Marie de Medici) 1982 Nada i podrška ( cm.
NADA i podrška) 1982 čovjek koji je zatvoren grad ( cm.
Čovjek koji je zatvorila grad) 1983 Gateway do neba ( cm.
GATE do neba) 1984 Otmica ( cm.
OTMICA ) 1986 vrijeđati ( cm.
Obidov (1986)) 1987 zajam brak ( cm.
Krediti za odbiti) enciklopedija kino. 2010.