Bischler-Napieralski REAKCIJA

ciklodehidriranja N-acil

feniletilaminima da se formira supstituirani 3, 4-dihidroizokinolin

Postupak se provodi u inertnom bezvodnom p-Tihomir Milovac , u pravilu, s opterećenjem. do temperature kuhanja. U Kv-ve sredstva za oduzimanje vode se uobičajeno koriste ROS1 3 R ' 2 D 5 , njihova mješavina ili PC1 5 , manje A1C1 3 , ZnCl 2 , itd. ciklo i supstituenti na bočnom lancu ometaju p-tion. Nepovoljni procesi - oksidacija 3,4-dihidroizokinolina i njihova nerazmjer u stvaranju izokinolina i tetrahidroizokinolina. na ciklodehidratacijskim N-acil hidroksi

feniletilaminima supstituirani izokinolini (n i k-te r-tion Gams)

bajtova. H. str. Poglavlje se odnosi. arr. za sintezu izokinolina, koji nastaju tijekom dehidrogenacije 3,4-dihidroizokinolina. R-tion je 1893. godine otkrio A. Bischler i V. Napiralalsky.

Lit. :

Ueli V., Govindachari T., u zbirci. : Organske reakcije, trans. s engleskim. , sb. 6, M., 1953, str. 98-176; Opća organska kemija, trans. s engleskim. , vol. 8, Moskva, 1985, str. 257-58; Dominguez E., Lete E., "Heterocycles", 1983, v. 20, br. 7, str. 1247-1254.

g. L. Mishchenko. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.