Odjeća brak

Odjeća za brak Odjeća (V, 2).

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.