Gader

Gader ("kamena osovina", "zid"), kanaanski kralj. grad (Nav 12: 13) u Negevu (na jugu zemlje). (. Georg imena popis) Onomasticon Euzebije G. identificirati s Migdal-Edera (Post 35: 21) , koji je, međutim, upitno. vidi Eder (1).

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.