Izolirani sustavi

(zatvoreni sustav), termodinamički. sustav zatvoren u kruti, nepropusan za toplinu i vanjski. polja ljuske (stvarna ili imaginarna). I. s. je zatvoren, tako da u odsutnosti kemijske. Transformacije težina svih komponenti u njemu stalnim, odnosno broj molova svake komponente n i = konst, gdje i = 1, 2, ..., k ( k - broj komponenti sustava) .. Osim toga, fiksni int. Energija sustava i njegov volumen VT. arr. , stanje s.c. podešavanje parametara E, V, n 1 n 2 ... k Sve ostale vrijednosti karakteriziraju otoci sustav vezanja F-ma ove neovisne parametre. Ako je sustav kemijski. Konverzija je stanje n i = const zamijenjen pričuve konstantne broj atoma svake vrste, odnosno, npr. konstantnost ukupne mase na otocima u sustavu i njegovu atomskog sastava (vidi. Zatvoreni sustav ). Nezavisni procesi u I. s. prate povećanje entropije; ravnotežno stanje sustava odgovara maks. vrijednost njezine entropije. H. A. Smirnova.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.