LEGENDA zatvora PAVIAK


"LEGENDA Zatvor PAVIAK" USSR Tajikfilm 1971 b / w, 84 min.
Herojska drama.
hrabrosti i jakosti dvuhletchikov-Tajiks, koji su bili obilježeni nacisti na početku rata i političkog Paviak okazavshihsyav zatvor Varšavi. Koristeći prvu priliku, junaci pobjeći.
Uloge: Rağab Husein Isfandier Guliamov (. vidi Ghulam Isfandier) Dilbar Umarov (. vidi UMAROVA Dilbar) Elena Nightingale ( cm. NIGHTINGALE Elena Yakovlevna) Peter kartica ( cm. kARTICA Peeter) Juozas Urmanavichyus.
Redatelj: Sukhbat Hamidov.
Autor: Radium Kushnerovich ( vidi KUSHNEROVICH Radij Aronovich.) Boris Izljev.
Operator: Ilja Minkovetsky ( vidi MINKOVETSKY Ilya Solomonovich.) .
Dizajner: Boris Němeček ( vidi Němeček Boris.) Hussein spremnik.
Skladatelj Eduard Artemyev ( vidi ARTEMIEV Eduarda.) .
Zvuk: Evgeniy Nesterov ( vidi Nesterov Evgeniy Georgievich.) .

Enciklopedija kina. 2010.