Moriya

Moriya (hebrejski "vizija Gospodnja" ili "savjetu Gospodina", Postanak 2: 8., 14. ), planina u "krajinu Moriju" (Post 22: 2) , gdje je Abraham žrtvovao svog sina Izaka. Acc. 2Par 3: 1, na gori M na vidi. Jeruzalem, Salomon je podignut hram. Jude. tradicija kaže da je u oba slučaja riječ o jednom mjestu: u vidi. Svetište nad svetinjama Salomonovog hrama Kovčeg saveza stajao je na istom kamenu koji leži u podnožju oltara kojeg je sagradio Abraham (vidi Postanak 22: 9). Izraz u Postanku 22: 14 „Zašto sada (.. To je, u doba Mojsija, kada je zabilježen Petoknjižje), kaže, na planini ... ali to će se vidjeti” (sinoda trake, u drugoj Židov izvorno glasio je „na planini ....... da je „i povezan je s recepta Ponovljeni zakon 16: 16” Triput na godinu neka svi tvoji muški moraju se pojaviti pred Gospodinom ... na mjestu koje on odabere „). vidi Hram

Biblical Encyclopedia of Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.