Nicanor

Nikanor (grčki "pobjednik"), jedan od sedam ministara (vidi Poslužitelj iV) vidjeti slugu IV) Jeruzalemske crkve (Djela 6: 5) .

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.