Oryx

Heb. Theo riječ prenosi Sinodi. po. kao O. (Ponovljeni zakon 14,5) i kao vidjeti. Serna (Is 51: 20) , vjerojatno znači tzv. (Oryx leucoryx). Značajne su rogove ove životinje, savijene u obliku sablja. Za Izraelce, O. je bila čista životinja koja se može jesti. O. živio je u sire. i ara. pustinje, a neki su se susreli iu regijama izvan Jordana. Također je moguće da je bizon, divlji bik, čiji ostaci su pronađeni u Libanonu.

biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.