Slike životinjskog života


Napomene o fauni sjeveroistočnoj Africi, ja ću dodati još jedan kratak biološke skice nekih od životinja koje, po mom mišljenju, zaslužuju da se pojavi u svjetlu detaljnije njihove opis. Moj je izbor pao na životinje, više ili manje poznate većini mojih čitatelja, što opravdava. Rado bih rado postupao s istom pažnjom za sve životinje koje sam primijetio, ali sam to sam ja skrenuo daleko od svog cilja. Kako bi izbjegli nepotrebne pojedinosti, skinuo sam sljedeće slike što je brže moguće.

Život životinja. - M .: Država izdavačka kuća geografske literature. A. Brem. 1958.