RODAMINI

skupina amino-ksanten boja. Naširoko koristi u analitu. kemiju, osobito P. C (ili B) i P. 6J (vidjeti članke 999 za ksantenske boje ). Prvi je crveno-ljubičasti kristal, tj. 210-211 ° C (sa dekomp.), Sol. u vodi, etanolu, acetonu. Poslužuje kao reagens za određivanje luminescencije Ga (III) u 6 N; HC1 s ograničenjem detekcije od 0,01 μg / ml; valna duljina uzbudljive zračenja je 550 nm, l max luminescencije od 600 nm.

P. 6Zh-ljubičasti kristali, topljivost. u vodi i etanolu. Koristi se za ekstrakciju-luminescentno određivanje Ih (III) s granicom detekcije 4

Chemical Encyclopedia. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.