VALERIAN ACIDS

C 4 H 9 COOH mol. m. 102, 13. U članku uzimamo u obzir spojeve koji sadrže butilni radikal vezan za COOH grupu.

valeričnog (pentan) da bi CH-TAT 3 (CH 2 ) 3 COOH (vk). - bestsv. tekućina; m. pl. -34, 5

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.