Velia

Vealiya (Hebrejima Beal „Jahve-Baal. Gospodin "), Veniamit, među ostalima, koji je došao kod Davida u Sekelagu (1 Chron 12: 5) . biblijska enciklopedija Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.